METÓDUSUNK


Hogyan sikerül megtanítanunk bárkit folyékonyan beszélni a lehető legrövidebb időn belül?

Több mint 30 éve oktatunk idegen nyelveket, és már a legkülönbözőbb korú és képességű emberek ezreit tanítottuk meg szabadon idegen nyelven társalogni. Teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy bárki megtanulhat folyékonyan beszélni idegen nyelven, mégpedig maximálisan rövid idő alatt, magolás és különösebb erőfeszítések nélkül – és ezt folyamatosan bizonyítjuk is a gyakorlatban!

Ahhoz, hogy bárkit a lehető legrövidebb időn belül megtanítsunk folyékonyan beszélni, a következőkre van szükség: 1, világos elképzelésekkel kell rendelkezni arról, hogy milyen szakaszokat és szinteket kell teljesíteni a folyékony beszéd elsajátításához, 2, az adott szinteket és szakaszokat szigorúan a megadott sorrendben ajánlatos átvenni, a maximális folyékonyságra törekedve teljesítésük során, 3, a szakaszok és szintek elsajátításakor megengedhetetlen a felületesség, az anyag részletes feldolgozása kulcsfontosságú.

Nemcsak a rendkívül jó memória különbözteti meg a nyelvtehetségeket a kevesebb nyelvi érzékkel rendelkezőktől, hanem az is, hogy az előbbiek egy nagyon egyszerű és személyre szabott nyelvi rendszert képesek ösztönösen kialakítani az új idegen nyelvre, melynek segítségével már minimális szókincs és grammatikai tudás mellett el lehet kezdeni beszélni. Egy ilyen rendszer kialakítását követően ezek a tanulók tovább tökéletesítik azt tanulmányaik során. Nagyon sokan azért hagyják abba egy idegen nyelv tanulását, mert önállóan nem képesek egy ilyen kényelmes és egyszerű rendszer kialakítására, és még hatalmas erőfeszítéseket és rengeteg elvesztegetett időt követően sem érnek el sikereket, nem tudnak elkezdeni folyékonyan beszélni. A hagyományos oktatás hiányossága abban áll, hogy senki sem tanítja meg azt az egyszerű rendszert (amire a tehetségesebbek önállóan éreznek rá), mely segítségével gyorsan és különösebb erőfeszítések nélkül meg lehet tanulni beszélni.

Arra alapozva, hogy a nyelvtanulás sikere elsősorban attól függ, hogy a tanuló ki tudja-e alakítani a számára legmegfelelőbb egyszerű nyelvi rendszert, már az első órától arra tanítjuk hallgatóinkat, hogy néhány tucat szó és néhány nyelvtani szabály ismeretében hogyan lehet elkezdeni beszélni az elsajátított rendszer alapján. Az első foglalkozáson a nyelvtanuló – irányításunk alatt – kialakítja egy ilyen egyszerű és kézenfekvő rendszer első elemeit. Már az első óra végére egy teljesen kezdő tanuló is meggyőződhet arról, hogy képes megtanulni beszélni az adott idegen nyelven. 30 foglalkozás után a teljesen kezdők elsajátítják a kezdeti rendszer egészét, és csupán 500-700 szó és minimális nyelvtani tudás ismeretében már a legkülönfélébb témákról néhány órán keresztül, szünet nélkül képesek társalogni.

Ahhoz, hogy beszélni tanítsunk idegen nyelveken, speciális módszert és különleges tréning-gyakorlatokat dolgoztunk ki, melyek felgyorsítják a tanulási folyamatot.

Fő feladatunk – megtanítani hallgatóinkat folyékonyan beszélni az adott idegen nyelven.

Megtanítjuk hallgatóinkat továbbá:
1, a legelső foglalkozástól gondolkodni az idegen nyelven,
2, a teljes mértékű, hallás utáni beszédértésre (az adott szinten),
3, szövegek gyors olvasására és értelmezésére (az adott szinten),
4, szabadon fogalmazni a tanult nyelven (az adott szinten).